Menu Luk

Cases og referencer

Visualisering af Stolpedalsskolens værdier

“… visualiseringen understøtter vores fortsatte fokus på at leve værdierne i hverdagen og understøtter kommunikationen om, hvem vi er som skole.”
Merete Overgaard, Skoleleder
Læs mere

Visualisering af Business Aalborgs værdier

“… Pernille var super skarp i processen. Stillede gode spørgsmål, spurgte ind til og udfordrede os på indholdet bag værdisætningerne. Hun var ikke ”bare” tegner, men gjorde meget ud af, at de 5 tegninger skulle matche hinanden i abstraktionsniveau.”
Frida Tarp, Erhvervskonsulent, Business Aalborg

Se mere

Proces for Mølleskolens pædagoger

” … Dagene har givet fornyet energi og inspiration til nye strukturer og nye måder at bringe pædagogfagligheden i spil.”
Kristian Toft, skoleleder, og Susanne Killian, pædagogisk leder

Se mere

Materiale til BUPL Fyn’s TR kursus

” … Pernille evner at høre ens forslag, skærpe dem, tage højde for helheden og omsætte dem til tegninger og visuelle stilladser, der er bedre end det, man havde tænkt i udgangspunktet. På den måde øges udbyttet af produktet for alle – lige fra planlæggere over undervisere og oplægsholdere til deltagere.”
Anne Apollo, konsulent BUPL Fyn

Se mere

Learning Pipeline i praksis i Aalborg Kommune

Diagram med praksiseksempel på Learning Pipeline i forbindelse med Aalborg Kommunes skole- og kulturforvaltnings revidering af Learning Pipeline til version 2.0

Se mere

Forældresamtaler i Vejgaard dagtilbud

“De illustrerede ”forenklede” eventualer, som Pernille har udviklet, har givet et overblik …Noget meget komplekst (eventualerne) er oversat til ”dansk”…
Annemette Kongsted, pædagogisk leder Daginstitutionen Troldehuset

Se mere