Menu Luk

Cases og referencer

AAU Energy

“Pernille har – uden forudgående kendskab til vores sproglige termer, arbejdsområder, forskningsfelter m.m. – formået at kondensere vores tanker. Udover det konkrete produkt, som vi står tilbage med, så har det givet os en endnu dybere refleksion over egen praksis, hvilket har været meget værdifuldt.” 
– Rikke Steensbæk, Sekretariatsleder AAU Energy
Se mere

Læringscenter Himmerland

Jeg synes personligt, at det er både modigt og ambitiøst ikke blot at stille høje krav til sig selv og fortsat ønske at udvikle sig, men også at akkompagnere det med et tre meter langt skilt, hvor enhver forælder og samarbejdspartner får et direkte og konkret indblik i, hvad der rent faktisk menes med f.eks. anerkendelse og autenticitet understøttet visuelt af små historier. 

Se mere

Det Nationale Klimatopmøde 2021

“Pernille har to år i træk tegnet sig igennem højt faglige debatter indenfor klima på Klimatoriums årlige Klimatopmøde. De smukkeste streger som på bedste vis opsummerer de mange anbefalinger.”
– Sarah Lund, Projektleder Klimatorium
Se mere

Hjallerup Børnehave

“Pernille er meget professionel og super dygtig og skarp til at få de små nuancer med.”
Lena Skjødsholm, leder i Hjallerup Børnehave
se mere

 

Stolpedalsskolens G-klasser

“Pernille har ramt plet. Hun har fået det hele med fra de to arbejdseftermiddage, og folderen er skrevet i et meget ”forældrevenligt” sprog. Jeg bliver faktisk helt stolt at vores arbejde, når jeg læser den.”
– Pernille Roed, lærer og koordinator i Stolpedalsskolens G-klasser
Se mere

FOA Sønderjylland

“Jeg troede, som underviser og facilitator, at jeg ville møde en visuel facilitator, der kom og tegnede undervejs for at fastholde pointer og stemninger fra dagene. I stedet fik jeg og arrangørerne en solid samarbejdspartner, for hvem tegningerne rækker langt ud over selve begivenheden.”
Læs mere – blandt andet hvilke elementer, der indgår i en sådan proces

Illustrationer til bog

“Illustrationerne bærer teorien ind i praksis, men endnu vigtigere, de vækker noget hos læseren følelsesmæssigt, som teksten ikke formår alene. Det er ikke sidste gang Pernille kommer til at illustrere vores fremtidige skriverier.”
Linda Kunz Sørensen, Lektor UCN, Neuropædagogisk kompetencecenter
Se mere

Klimatilpasning

Tre animationer som afsæt for oplæg om klimaudfordringer og -tilpasning på forskningens døgn 2021.
Se dem her

Faciliteret networking

“Vi har bl.a. fået illustreret vores forretning på en samlet planche med alle de vigtigste salgsbudskaber. Pernille er dygtig, kreativ og hurtig til at favne og forstå, hvem I som virksomhed og kunde er.”
– Sanne Kjeldsteen, AndersenB2B APS
Se mere

Klarup Skole

“Pernille er en meget dygtig og kreativ facilitator – både i forhold til den grafiske facilitering, som bærer præg af en unik og individuel tilpasset “streg”, samtidig med at Pernille er dygtig til at styre og facilitere en proces med en stor medarbejdergruppe…”
– Gitte Scheuer Andersen, Skoleleder, Klarup Skole
Se mere 

Neuropædagogisk Kompetencecenter

“Pernille skabte illustrationer… Igen med en så enkel streg, at det er ubegribeligt, hvordan hun gør. Der er intet overflødigt, kun den pædagogiske essens, og æstetikken.”
– Linda Kunz Sørensen, Lektor UCN Neuropædagogisk kompetencecenter
Se materialet

Hjemmearbejdsplads

Så enkelt kan det siges!
Se video

Troldehuset

Efter en workshop, for at lære pædagogerne at kende, samt et par møder med Annemette er resultatet er en kæmpe visuel oversigt, der hænger synligt i alrummet. Og som foruden at formidle noget om institutionen kan benyttes som en dynamisk planche til evaluering. 
Se mere

Julehilsen fra Andersen B2B

“Tak til dig, Pernille Knudsen, for godt arbejde. Klart anbefalelsesværdigt for enhver, der har lyst til en anderledes tilgang til effektiv kommunikation, med en sjov vinkel”
Lars Siggard Andersen, CEO Andersen Consult APS og Andersen B2B
Se hele julekortet

Klimatopmøde 2020 i Lemvig

“Grundigt forberedte og med skønt humør tog Kristina og Pernille fat på to travle dage i forbindelse med Klimatorium’s årlige Klimatopmøde. Trods tung faglig viden formåede de at fange hovedbudskaberne og sætte de mest fantastiske billeder herpå.”
– Klimatorium
Se mere

Neuropædagogik på plakat

Jeg har hjulpet Signe Ramskover med en visuel optegning over hendes neuropædagogiske viden og strategi som børnehaveklasseleder. Så kan hun huske det, når hun har allermest travlt.
Læs mere

Visualisering af Stolpedalsskolens værdier

“… visualiseringen understøtter vores fortsatte fokus på at leve værdierne i hverdagen og understøtter kommunikationen om, hvem vi er som skole.”
Merete Overgaard, Skoleleder
Læs mere

Visualisering af Business Aalborgs værdier

“… Pernille var super skarp i processen. Stillede gode spørgsmål, spurgte ind til og udfordrede os på indholdet bag værdisætningerne. Hun var ikke ”bare” tegner, men gjorde meget ud af, at de 5 tegninger skulle matche hinanden i abstraktionsniveau.”
Frida Tarp, Erhvervskonsulent, Business Aalborg
Se mere

Proces for Mølleskolens pædagoger

” … Dagene har givet fornyet energi og inspiration til nye strukturer og nye måder at bringe pædagogfagligheden i spil.”
Kristian Toft, skoleleder, og Susanne Killian, pædagogisk leder

Se mere

Materiale til BUPL Fyn’s TR kursus

” … Pernille evner at høre ens forslag, skærpe dem, tage højde for helheden og omsætte dem til tegninger og visuelle stilladser, der er bedre end det, man havde tænkt i udgangspunktet. På den måde øges udbyttet af produktet for alle – lige fra planlæggere over undervisere og oplægsholdere til deltagere.”
Anne Apollo, konsulent BUPL Fyn

Se mere

Learning Pipeline i praksis i Aalborg Kommune

Diagram med praksiseksempel på Learning Pipeline i forbindelse med Aalborg Kommunes skole- og kulturforvaltnings revidering af Learning Pipeline til version 2.0

Se mere

Forældresamtaler i Vejgaard dagtilbud

“De illustrerede ”forenklede” eventualer, som Pernille har udviklet, har givet et overblik …Noget meget komplekst (eventualerne) er oversat til ”dansk”…
Annemette Kongsted, pædagogisk leder Daginstitutionen Troldehuset

Se mere