Menu Luk

Klar formidling, der kan ses

Gør et indtryk

Har du brug for at formidle noget på en enkel måde og vil du øge sandsynligheden for, at de der ser, læser og hører dit budskab forstår og husker det? Så er kombinationen af ord og billeder samt et format, hvor der skabes et samlet visuelt overblik en god vej frem. Kombinationen af ord og billeder understøtter forståelse og hukommelsen. Mollie Facilitering kan hjælpe dig med at kombinere ord og billeder samt skabe det visuelle overblik.

Se eksempel på visuel oversigt over Stolpedalsskolens værdier

Den visuelle formidling kan vedrøre…

Du skal måske præsentere en ide, et projekt, en strategi eller noget helt fjerde. Det kan f.eks. understøttes af en præsentationstegning i stort format.

En pjece, et papir eller en oversigt, der skal formidle noget vigtigt til en gruppe mennesker eller en bestemt målgruppe, øger forståelsen gennem kombinationen af tegning og tekst samt et visuelt overblik eller stillads – måske bygges det ligefrem bedst over en metafor.

Se eksempel på learning pipeline i praksis i Aalborg Kommunes Skole- og kulturforvaltning

Undervisningsmateriale, proces- eller konferencemateriale, hvor du ønsker at føre deltagerne et bestemt sted hen eller understøtte deres refleksion og læring har gavn af at være stilladseret visuelt, så det understøtter det ønskede, og kombinerer billeder og ord for øget forståelse.

Se eksempel på hæfte til TR-kursus hos BUPL Fyn

Materiale til dialog og drøftelser i forskellige sammenhænge gavnes af visuelle stilladser og overblik. De involverede kan se, hvad de skal omkring i deres drøftelse, og f.eks. en visuel skabelon kan skabe et fælles overblik.