Menu Luk
Tryk på billedet for at se en større version

I dagtilbud Vejgaard har de arbejdet systematisk med forældresamtaler. Der er taget afsæt i protreptikken, som er en særlig filosofisk tilgang til ledelse og samtale. Protreptikken byder på perspektiver, der kan understøtte etisk forsvarlige og socialfagligt kærlige samtaler.
Protreptikken kan dog være svær at få viklet sin forståelse omkring uden et forudgående teoretisk og filosofisk kendskab og den kan dermed være svær at omsætte i praksis.

Mollie Facilitering fik til opgave at oversætte den protreptiske samtales 6 eventualer og skabe et materiale som ledelse og pædagoger i dagtilbuddet kunne navigere efter og udvikle sig med i samtalen med forældre.

Pædagogisk leder Annemette Kongsted fra Daginstitutionen Troldehuset siger om effekten af det visuelle materiale lavet på baggrund af eventualerne:

 • Jeg behøvede et materiale til at understøtte en systematisk og faglig tilgang til arbejdet med forældresamtaler. Efter at have mødt protreptikkens eventualer, prøvede jeg i en periode at drage dem ind i en snak med personalet, omkring en grundlæggende tilgang til forældresamarbejdet. Efter at have arbejdet med dem i en tid, besluttede jeg at det var for vanskeligt at oversætte eventualerne; mest fordi jeg ikke selv var helt klar på budskaberne og hvad de kunne omsættes helt lavpraktisk.
 • De illustrerede ”forenklede” eventualer, som Pernille har udviklet, har givet et overblik til en proces, der er gennemskuelig og let tilgængelig. Noget meget komplekst (eventualerne) er oversat til ”dansk”, således det bliver brugbart for alle. At det er etisk funderet og skinner så tydeligt igennem, selvom materialet er forholdsvist ”simpelt”.
 • Der er tænkt på ”før og efter” og det er nemt at tage i brug i praksis i en personalegruppe. Det bliver nemmere at sikre en systematik for selvevaluering og refleksion af egen praksis. Man har som leder en fornemmelse af, at alle medarbejdere forstår det samme ved de 6 udsagn, hvilket gør det nemt at til i opstarten. Det er nemt og hurtigt at indvie nye medarbejdere i grundlaget for vores samtalepraksis
 • Implementering af materialet kræver ikke den store indsats af lederen som facilitator, da materialet er let at huske, let tilgængeligt og kan hænge på væggen i eksempelvis samtalerummet, man kan anvende det under samtalen og endda forklare forældrene at man prøver at tage udgangspunkt i materialet, da de også kan forstå, hvad der står. Materialet bliver levende i og med, at det er ”ufarligt” (dvs. kan hænge til offentligt skue) og derfor ikke, som så meget andet, bliver endnu et ”skuffepapir”

Pædagog Julie Klint junker har følgende pædagogiske overvejelser og eftertanker omkring materialet:

 • Materialet er forståeligt og tilgængeligt på en måde som modvirker tvivl og tøven i samtalen
 • Giver ordentlighed i overvejelserne før, under og efter samtalen
 • Både de 6 indstillingszoner og eftertankerne er et fremragende refleksionsredskab, som både giver frihed samt ansvar for sig selv og egen rolle
 • Materialet giver mulighed for at forberede sig uden at det bliver for besværligt og tidskrævende
 • Bevidsthed om at være i nuet og give slip for ”kontrollen” 
 • Øget opmærksomhed på sig selv (og sin intuition) og den man samtaler med 
 • På længere sigt tænker jeg, at materialet kan være med til at facilitere en kultur som giver rum til at være endnu mere reflekterende og bevidst om egen rolle i samtalen
 • Materialet visualiserer rigtig fint det, vi i forvejen arbejder rigtig meget med – at være tilstede, åben og nysgerrig uden at dømme
 • Desuden er materialet overskueligt, let forståeligt og layoutet er spændende og opmærksomhedsvækkende