Menu Luk

Om Mollie Facilitering

Jeg hedder Pernille og jeg er Mollie Facilitering. Mollie er mit mellemnavn, og jeg forestiller mig, at Mollie er den modige del af mig, hvorfor det giver mening, at det også er navnet på min enkeltmandsvirksomhed.

At facilitere visuelt og at benytte tegningen til at skabe engagement, overblik, læring, inddragelse – ja listen kan fortsættes – er noget, som jeg efterhånden har en lang øvebane i. 

Det begyndte som en helt personlig længsel for mange år siden i mit tidligere job. Hver gang en ny undersøgelse, rapport eller politisk aftale skulle formidles, til de forskellige grupper jeg servicerede, faldt min energi og motivation simpelthen. Jeg var bare så træt af at lave powerpoints og opstille bulletpoints, og ofte ville det, jeg opsummerede jo alligevel kunne læses relativt hurtigt i en indledning og konklusion. Jeg var næsten helt sikker på, at mine oplæg ikke ville have en varig effekt, og måske ville effekten ikke engang være midlertidig. 

Jeg kan ikke huske, hvordan jeg helt præcist begyndte at integrere tegningen og skabe en mere fortællende formidling. Men da jeg startede, kendte jeg ikke til visuel eller grafisk kommunikation eller facilitering. I starten var jeg lidt bekymret for, at nogen ville prikke mig på skulderen og sige, at det simpelthen ikke var professionelt at blande mine håndtegninger ind i mit arbejde. Jeg havde endnu ikke argumenterne for, hvorfor det skulle være professionelt at gøre – på den måde føltes det mest som ‘mit projekt’ og ‘mit behov’.

I undervisnings- og læringsforløb var det lettere at begrunde integreringen af tegning og også at inddrage deltagere mere aktivt med tegningen eller i tilblivelsen af forskellige visuelle udtryk. For her er viden om ‘hands on’, ‘eksemplarisk læring’, forskellige præferencer og udnyttelsen af en kombination af sanser alment kendt og accepteret. Det var også her, at jeg i min research ad flere omgange stødte ind i begrebet ‘grafisk facilitering’, de søde stjernemænd og de klassiske bannere.  

Efterhånden som jeg oplevede en postiv feed back på mine tegnetiltag, der i øvrigt blev understøttet af den viden, jeg begyndte at samle op, stod det mere klart for mig, at det virkelig gjorde en forskel – at kombinationen af en tekst og tegninger kan skabe alt lige fra engagement og deltagelse over struktur, rammer og transparens til overblik, retning og forståelse.   

Kulminationen i integreringen af tegningen i mit arbejde skete sammen med uddannelsen i grafisk facilitering og procesledelse hos Process Ink i 2017. Herefter begyndte mine kompetencer at blive efterspurgt andre steder i organisationen og udenfor. Det stod klart, at den visuelle formidling og facilitering var med til at skabe værdi. 

I dag har jeg med Mollie Facilitering skåret ind til benet og beskæftiger mig udelukkende med at skabe værdi med kombinationen af tegning og ord. Det er ikke længere blot en ‘personlig længsel’, jeg søger at stille, men et ‘universelt’ behov, jeg forsøger at imødekomme. For i en tiltagende kompleks verden oplever langt de fleste et behov for struktur, transparens, overblik, retning og forståelse. Ligesom de ønsker at deltage, engageres og se deres vigtige bidrag spejlet. Det hjælper kombinationen af ord og tegning til.