Menu Luk

Facilitering af rum til drøftelse, udvikling og dialog

Klarhed

Uanset hvad formålet er, og uanset hvem du har behov for at samle, fordi der ligger en fælles opgave foran jer, så er rammerne og strukturen omkring gruppen og processen altafgørende. Som facilitator eller partner i forbindelse med denne proces, vil fokus hos Mollie Facilitering være at skabe klarhed. Fra en start skal øvelser, opgaver og dialoger være rammesatte og klare i en grad, så deltagerne ikke blot ved, hvad de skal sammen og føler sig trygge ved at kende opgaven, men så du som ’opgavestiller’ også er fuldstændig klar over, hvilket ’produkt’, der kommer ud af processen – hvis deltagerne er samlet, fordi du har brug for en særlig viden fra dem, er det således vigtigt, at spørgsmål og opgaver ’stilladseres’ eller stilles, så de rent faktisk henter den viden, du har brug for.

Se eksempel på proces for Møllesskolens pædagoger

Visuel understøttelse

Mollie Facilitering skaber blandt andet klarhed ved hjælp af visuelle oversigter og skabeloner samt en ret stram styring af processen. Når først rammen er sat, er det så meget lettere for deltagerne at være åbent tilstede undervejs i de enkelte dele af processen og yde deres bedste. Visuelle oversigter, skabeloner og tegning undervejs vil være tilpasset kunden og spejle intentionerne med processen og de enkelte øvelser.

Anerkendende tilgang

En proces, hvis drejebog er udformet eller informeret af Mollie Facilitering, vil foruden fokus på klarhed, også være fokuseret på at skabe et anerkendende rum, hvor deltagerne bliver taget seriøst som eksperterne på netop det, de ved noget om. Der søges gennem rammerne at give plads til alle typer af stemmer og bidrag, og deltagerne får mulighed for at forstå hinanden, inspirere hinanden eller lære af hinanden. Procesøvelser, opgaver og dialoger vil have et kreativt og vekslende islæt, hvor deltagerne undervejs er medvirkende til at skabe billeder og sprog i forhold til nærværende sag.

Mange typer af rum    

Facilitering med visuel understøttelse kan have mange formål, og der kan være tale om mindre eller større processer, workshops eller møder.