Menu Luk

Jeg har hjulpet en gruppe skønne pædagoger

I den styrkede pædagogiske læreplan er et gennemgående tema evalueringskultur, hvilket stiller krav om at ‘gøre evaluering’ i dagligdagen og mindre som en kort tilbageskuende proces ‘op til aflevering’. 

Og ja, pædagogikken lever i høj grad trods corona. 

Leder Annemette Kongsted ønskede at trække evalueringen frem i dagligdagen i ‘en form’ som repræsenterede og understøttede institutionens særlige kendetegn. Og hun ønskede at ‘formen’ skulle understøtte evaluering OG dokumentation. 

Efter en workshop, for at lære pædagogerne at kende, samt et par møder med Annemette er resultatet er en kæmpe visuel oversigt, der hænger synligt i alrummet. Og som foruden at formidle noget om institutionen kan benyttes som en dynamisk planche til evaluering. 

Temaer er ridset op med mulighed for at variere mellem at sætte mål og retning indenfor temaerne eller stille spørgsmål til allerede gennemførte aktiviteter og/eller opståede situationer. Og så kan der skrives og viskes ud.  

Pædagogerne er glade, fordi de kan se sig selv i det. Ligeledes var det pædagogiske tilsyn var godt tilfredse med lederens arbejde. 

Jeg er taknemmelig for, at jeg kunne hjælpe med at sætte visuelle rammer for evaluering af institutionens formidable pædagogik.