Menu Luk

Hæfte produceret til TR-kursus ‘Den strategiske TR’. Hæftets formål er foruden at samle noter og refleksioner, at understøtte hukommelsen og inspirere med tegninger samt gennem visuelle stilladser at understøtte refleksionsforløb og opstille strategier. På den måde går TR hjem med et overblik og synlige strategier.

Hæftets størrelse er A4, hvilket levner plads til noter, skriblerier og tegning. Ligeledes sikrer det plads til de understøttende stilladser og overblik, når der skal tænkes i og reflekteres over strategi.

Ovenfor ses et eksempel på en dobbeltside i hæftet. Hæftet er skabt med sigte på, at de forskellige temaer og oplæg samles på dobbeltsider for overblik og mening.

Anne Apollo, konsulent i BUPL Fyn, siger om samarbejdet med Mollie Facilitering:


“BUPL Fyn har haft et udbytterigt samarbejde med Pernille ad flere omgange. Pernille har en særlig evne til at lytte sig ind i den kontekst/den udfordring en organisation står i, og det resultat en organisation ønsker. Det er legende let at kommunikere særlige ønsker og behov i forhold til opgaven, og dermed den visuelle understøttelse, vi mener vil højne kvaliteten på konferencer og kurser. Pernille evner at høre ens forslag, skærpe dem, tage højde for helheden og omsætte dem til tegninger og visuelle stilladser, der er bedre end det, man havde tænkt i udgangspunktet. På den måde øges udbyttet af produktet for alle – lige fra planlæggere over undervisere og oplægsholdere til deltagere. Pernille har faciliteret, herunder skabt materiale og samlet op i et stort visuelt referat, på en Konference for TR og Ledere. Hun har produceret undervisningsmateriale til TR kurser. Hun har lavet en oversigtstegning, der fortæller dagtilbudsreformshistorien fra pædagogernes perspektiv.”