Menu Luk

Pædagogisk dag

Tryk på billedet for at se en større version

På Mølleskolen i Ry designede jeg i samarbejde med min tidligere kollega Tina Svensgaard en proces, der havde til hensigt at understøtte og booste pædagogernes forståelse af sig selv og hinanden som faggruppe, særligt set i forhold til deres bidrag, som faggruppe, til skolens samlede vision. Når man møder en gruppe mennesker for første gang og man vil noget med dem, er det vigtigt at rammesætningen eller ‘invitationen’ til deltagelse sker inden selve processen. De første frø sås gennem de første spørgsmål, og spørgsmålene begynder at arbejde, fordi formålet er klart. Billedet ovenfor er forsiden på den invitation, som Mølleskolens pædagoger modtog, inden de mødte min kollega og jeg.

Gennem processen var der en tydelig visuelt understøttet linje, og processen blev opsamlet og dokumenteret visuelt. Det lange visuelle referat tjener efterfølgende til klarhed omkring, hvem pædagogerne er, hvad de gør og hvordan de bidrager til skolens samlede vision. Referatet blev hængt op efterfølgende og på den måde skaber det ikke blot klarhed for pædagogerne selv, men også for skolens øvrige medarbejdere.

Udvikling af Mølleskolens fritidstilbud

Efter den pædagogiske dag fik jeg mulighed for, i samarbejde med skolens ledelse, at arbejde videre med en proces, der havde til hensigt både at redefinere og skærpe fritidstilbuddets identitet samt skabe nye måder at samarbejde på på tværs af team til glæde for læringsmiljøer og aktiviteter i fritidstilbuddet.

Kristian Toft, skoleleder, og Susanne Killian, pædagogisk leder, siger om samarbejdet:


“På Mølleskolen har vi i skoleåret 18/19 haft fornøjelsen af at samarbejde med Pernille. Pernille blev inviteret ind i en opgave omkring udviklingen af skolens fritidstilbud.
Pernille fangede hurtigt formålet, som hun med stor grundighed formulerede og strukturerede ved hjælp af en drejebog. Pernille indtog rollen som facilitator på en professionel og anerkendende måde. Med individuelle- og øvelser i grupper samt grafisk facilitering blev processen en god blanding af tydelige mål, dialog, refleksioner og konkrete handlemuligheder. Dagene har givet fornyet energi og inspiration til nye strukturer og nye måder at bringe pædagogfagligheden i spil.”