Menu Luk

Set, hørt og rørt!

At blive stillet et spørgsmål, arbejde med det, skrive svaret på en post it og sætte det på en planche for herefter at erfare, at det bringes videre til et slutprodukt, hvor svaret kan læses eller ses i en visuel opsamling, gør noget ved deltagernes oplevelse. Det bliver synligt, at ’mine bidrag’ betyder noget, og at de er blevet hørt. Når deltagerne eller målgruppen i anden sammenhæng oplever, at det visuelle spejler dem og deres gruppe, så løftes stemningen og de føler sig rørt. At føle sig set, hørt og rørt skaber engagement og glæde.