Menu Luk

“Hvis du ønsker at arbejde sammen med en visuel facilitator, som forstår at understøtte en proces eller et undervisningsforløb fra start til (efter)slut, så er det Pernille Knudsen, du skal have fat i. 

Jeg havde fornøjelsen af at arbejde sammen med Pernille under en to dages arbejdende konference i FOA Sønderjylland, hvor målet var at give den deltagende tillidsvalgte gruppe viden og redskaber til at handle i praksis efterfølgende.

Jeg troede, som underviser og facilitator, at jeg ville møde en visuel facilitator, der kom og tegnede undervejs for at fastholde pointer og stemninger fra dagene. I stedet fik jeg og arrangørerne en solid samarbejdspartner, for hvem tegningerne rækker langt ud over selve begivenheden. 

Pernille gik fra starten af planlægningen i gang med at skabe visuelle strukturer ind arbejdsspørgsmålene, både så vi blev mere skarpe på processen, og så deltagerne fra en start var hjulpet pædagogisk på vej af et strukturende arbejdshæfte. Ligeledes var selve den visuelle notetagning under hele konferencen informeret af formålet, så det visuelle referat efterfølgende ikke blot tog sig æstetisk godt ud, men både fastholdt pointer og pegede i en fælles fremtidig retning. 

Pernille har med sit håndværk, sin akademiske systematik og overblik samt pædagogiske viden hele pakken og mine bedste anbefalinger.”
– Nina Schneidermann, Underviser og facilitator, i blandt andet FOA og hos CBS