Menu Luk

Visualisering af Stolpedalsskolens værdier

Merete Overgaard, Skoleleder på Stolpedalsskolen, afslører sammen med elevrådet den visuelle oversigt efter en lang værdiproces

Merete Overgaard, Skoleleder på Stolpedalsskolen, fortæller om visualiseringen

“Efter en lang og vellykket proces med redefinering af Stolpedalsskolens værdier, hvor både elever, personale, ledelse og øvrige samarbejdspartnere i forskellige etaper var blevet inddraget, stod jeg, som skoleleder, med et godt men også meget stort materiale, der dels savnede lidt præcisering rent kommunikativt, men også en form som kunne gøre det synligt og understøttende i dagligdagen. Hvor ofte ender gode processer og vedtagne værdier ikke i skuffen som et udskrevet dokument eller en pjece?

Pernille fra Mollie Facilitering gav vores værdier liv, systematik og synlighed ved at samle og præcisere dem i en visuel oversigt, hvor tegning og ord understøtter hinanden. Pernille løste opgaven med baggrund i vores forskellige materiale og en samtale med mig. Hun fangede hurtigt, hvem vi er, og hvad vi ønsker med disse værdier og arbejdede professionelt og kreativt frem til et tilfredsstillende resultat. Oversigten er trykt i meget stort format og pryder nu vores skole, ligesom den hænger i små plakater rundt i alle klasseværelser. Vi bruger også elementer af visualiseringen i powerpoints og på hjemmesiden. Visualiseringen af værdierne giver os et afsæt og en reminder i hverdagen samt en synlig identitet både internt og eksternt. Værdierne er de samme med eller uden visualiseringen, men visualiseringen understøtter vores fortsatte fokus på at leve værdierne i hverdagen og understøtter kommunikationen om, hvem vi er som skole.”

Tryk på billedet for at se en større version